kon

Po skończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu, w domu musiałam udowodnić ojcu, że potrafię narysować konia z głowy.
Okazało się, że nie potrafię.

____
2014


After my graduation and diploma, I had to prove to my father, that I can draw a horse (form the memory)
It turned out that I can’t. 
2014