SONY DSC

dyplohm-01

Dyplomowa książka autotematyczna. Dyplom ze zdjęciem z zamkniętymi oczami.
Dokumentacja video (angielskie napisy)

____
2014


Autothematic diploma book. Diploma with a photo with my eyes closed.
Video documentation (english subtitles)
2014