______________________________________________
Wideo jest selekcją z ok. 2-godzinnego materiału z rozmów.
2010


Video is a selection from about 2 hours-long interviews.
“Jestem” means “I am”.
2010