———————————————

Moi rodzice, zmuszeni spreparowanym przeze mnie i podpisanym przez profesora oświadczeniem, grożącym wydaleniem mnie z uczelni, uczą się wykonywać mój utwór “Elephant Man”. Moja mama nie zna angielskiego, mój ojciec uważa, że moja muzyka to nie jest muzyka, sam gra na basie w zespole weselnym “Karyjan”.

 ——————————————–

____
2013

Wideo otrzymało I nagrodę na festiwalu Młode Wilki 14


 My parents, forced by “official” (prepared by me and signed by my professor) declaration, which says that it’s highly needed for my promotion on university, learn how to play a track “Elephant Man”, composed by me.
My mom doesn’t speak english, my father doesn’t consider my music as music, but he plays bass in the wedding band “Karyjan”.
The whole album is curated by Michał Libera and will be realised in label Bołt

2013

The video got 1st prize in art festival Młode Wilki 14