kubik1-01

W założeniu, przy odpowiednich warunkach oświetledniowych, miało być możliwe spojrzenie do wewnątrz kubika, gdzie byłoby ciemno, ale wewnętrzne lustra odbijałyby się wzajemnie, tworząc wrażenie spoglądania w nieskończoną ciemność.

kubik rys-01

________________
Lustra fenickie, 2011


One-way mirrors, 2011

In the concept, with proper lightning, the viewer was supposed to look inside the cube, where mirror’s reflects create an impression of looking at the infinite darkness.

Rozarium

rozarium3

Po niepowodzeniu praca “Kubik” została zamieniona w piękną, dizajnerską lampę “Rozarium”.

_____________________________
Lustra fenickie, lampki ledowe, 2011


After its failure, work “Cube” was transformed into a beautiful, very designed lamp “Rosarium”.
One-way mirrors, leds, 2011